The online toolbox for business entrepreneurs
information about

“MEA” – The TV Programmes

Malta Employers’ Association’s main concept of an ongoing initiative, is “Strengthening the Business Environment through Active Social Dialogue”, and one of the activities which MEA is organising to promote active social dialogue is the production of a series of TV programmes on Malta’s National TV stations. So far this has included a series of 25 minute programmes, broadcasted every week for a period of three years. It’s estimated that, MEA, already contributed with over than 3380 minutes of business knowledge, entrepreneurship guidance, and business support through these TV programmes. With the participation of more than 260 business experts and distinguished personalities from all walks of life, MEA is managing to deliver interesting information in an impartial manner, which definitely serves as a source of inspiration to new entrepreneurs. These TV programmes are all in Maltese Language.

Here is the comprehensive list of all produced tv programmes so far. One can access these programmes through MEA’s YouTube channel:  https://www.youtube.com/user/dcilia1;

 

 1. L-edukazzjoni u x-xoghol
 2. In-negozji z-zghar
 3. In-nisa fuq il-bordijiet
 4. Il-bagit 2014
 5. Il-burokrazija
 6. Il-wistleblower act
 7. Id-dizabilita u x-xoghol
 8. Il-green jobs
 9. Iz-zaghzagh u l-intrapriza
 10. Is-subcontracting
 11. Making work pay
 12. Il-milied u n-negozju
 13. Ersamus+
 14. Is-sahha u s-sigurta fuq il-post tax-xoghol
 15. Zmien is-sales
 16. Is-sick leave
 17. L-ETC
 18. Ic-childcare centres
 19. In-negozju u l-likwidita
 20. Il-pensjonijiet
 21. Iz-zaghzagh u l-pensjonijiet
 22. L-ewroparlamentari
 23. Il-family businesses
 24. Ix-xoghol fil-qasam turistiku
 25. L-ombudsman
 26. Il-kuntratti ta’ xoghol
 27. L-assenteizmu fuq il-post tax-xoghol
 28. Il-bagit 2015
 29. L-impjegati barranin ( EU )
 30. L-impjegati barranin ( non-EU )
 31. Il-hinijiet tal-ftuh tal-hwienet
 32. L-abbuz ta sustanza fuq il post tax-xoghol
 33. L-industrija tal avjazzjoni f'Malta
 34. L-immaniggjar ta rizorsi umani fuq il-post tax-xoghol
 35. Il-blacklisting regulations
 36. It-tribunal industrijali
 37. It-trasport u x-xoghol
 38. It-tibdil propost fil-ligi tal- maternita
 39. In-negozju u l-konsumatur
 40. Il-fond socjali ewropew
 41. L-apprentistat
 42. Xi jfisser li thaddem in-nies?
 43. Il-volontarjat u l-ekonomija
 44. Il-volontarjat ( 2)
 45. Il-koperattivi f'Malta
 46. X'jiddetermina il-pagi?
 47. Is-sahha mentali fuq il-post tax-xoghol
 48. Union recognition
 49. L-innovazzjoni
 50. Id-diflazjoni
 51. Il-mudell socjali ewropew
 52. NEETS
 53. L-SMEs u l-Ekonomija Digitali
 54. Gender paygap
 55. Il-globalizazzjoni
 56. L-eta tal-irtirar jew l-eta tal- pensjoni?
 57. CSR
 58. Country specific recommendations
 59. Blue economy
 60. MEA'S 50th Anniversary
 61. L-employability index
 62. Is-social media
 63. Unions- collective agreements
 64. Il-Bullying
 65. Young enterprise
 66. SME Awards
 67. Tattoos
 68. Multiculturism
 69. It teknologija u l-futur tax-xoghol f'Malta
 70. Data protection
 71. Il-valur mizjud
 72. Shop stewards
 73. Supported employment
 74. Financial literacy
 75. l-industrija tat turizmu u l-qasam tax-xoghol
 76. Early school leaving and wellbeing in Malta
 77. Il-festi pubblici li jaqghu fi tmiem il-gimgha.
 78. Brexit
 79. Teleworking
 80. It-trasferimenti ta negozji
 81. Il-karrieri fil-qasam tas-sahha
 82. Ir-rwol tal-medjazzjoni
 83. Malta u l-presidenza tal Unjoni Ewropea
 84. Zvilupp fl-impjieg ta persuni b’dizabilita’
 85. In-nuqqas ta impjegati u l-implikazzjonijiet
 86. L-akkreditazzjoni tal-edukazzjoni informali
 87. L-uzu tas sick leave
 88. Waste management
 89. In-nisa u l-imprenditorija
 90. X’jiddetermina il-paga minima
 91. L-universita ta malta
 92. Il-genituri u sick leave
 93. L-innovazzjoni socjali u l-unjoni ewropea- “ideas from Europe”
 94. L-ahhar zviluppi dwar il-ligi tal ugwaljanza
 95. Il-ligi tan-negozji tal familja
 96. Ix-xoghol fil-qasam tas servizzi finanzjarji
 97. L-gharfien tal unions fuq il-post tax-xoghol- zviluppi legali
 98. Household budgetary survey
 99. L-izviluppi u tibdil fil hinijiet tal ftuh u l-gheluq tal-hwienet
 100. Eskills
 101. Job Interviews
 102. L-izvilupp fic childcare f’Malta
 103. Dyslexia
 104. Rwol tas-servizzi finanzjarji
 105. Is-Sahha u s sigurta fuq il-post tax-xoghol
 106. Il-festi pubblici li jaqaw fitmiem il-gimgha
 107. Ir-rabta bejn il-pagi u kera
 108. L-istess paga ghal-xogholta l-istess valur
 109. Haddiema taht it-tmintax–il sena
 110. Il-wage regulation orders
 111. Wara l-presidenza
 112. L-ILO u l-IOE
 113. L-Konferenza Generali tal-ILO
 114. L-ISFIDI Demograficif’Malta
 115. L-EEPA
 116. Employee retention
 117. L-problemi socjali fuq il-post tax-xoghol
 118. Il-Pilastru Socjali Ewropew
 119. Soft Skills
 120. Il-borza ta’ Malta
 121. L-inwork poverty
 122. L-Ekonomija f’Ghawdex
 123. In-negozji u l-esportazzjoni
 124. Lifelong learning
 125. Il-Qorti Ewropew tal-Awdituri
 126. Ir-regoli l-godda ghallprotezzjoni tad data – GDPR
 127. L-online shopping
 128. It-turizmu u l-akkomodazzjoni
 129. Id-djalogu Socjali u l-Komunikazzjoni mal pubbliku
 130. Programmi ta prevenzjoni fuq il-post tax-xoghol
 131. L-ekonomija Cirkolari
 132. L-SMEWEEK
 133. Id-differenzi fil-pagi
 134. L-attivita tal-piroteknika f'Malta
 135. White paper dwar il-kirjiet
 136. Tibdil fil proceduri tal VAT
 137. In-nuqqas ta haddiema f'Malta
 138. It-teknologija tal-Blockchain u l-Cryptocurrency
 139. Tishib obligatorju fl-Unions
 140. Ir-rwol tat-tabib tax-xoghol
 141. L-impjieg ta x-habsin
 142. L-importanza tal-lingwi barranin f'Malta
 143. Il-gender pay gap
 144. Niffacilitaw in-negozju
 145. Il-popolazzjoni aktar Anzjana - x'inhuma l-implikazzjonijiet?
 146. Ir-Refugjati u l-Impjiegi
 147. il-fondi tal-Unjoni Ewropea
 148. My Journey
 149. L-Attivizmu f'Malta
 150. Posting of workers
 151. Is-self-employed
 152. .
 153. .
 154. .

Advertisement
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. You may read about this on our Privacy Policy page.